E v e n t s

The divine services takes place every Saturday at our Temple premises...

Vår gudstjänst äger rum varje lördag i vårt temple (mandir) för att träffas, bedja och sjunga. Det går också boka egen tid för personligt besök. Hindu Union kan också stödja och rådfrågas kring begravningar, giftermål och andra kulturella evanemang. ____________________________________________________________________________
The divine services takes place every Saturday at our Temple premises in Jönköping, Sweden. All are welcome to attend the services. Visiting the Temple at any other time can be arranged by prior appointment. Hindu Union can also assist and advise on occasions like marriages, deaths, culture festivals etc.